Кітапхана

  1. Кітапхана қоры-17715
  2. Оқулықтар-7312
  3. Оқу-әдістемелік кітаптар-10403
  4. Қазақ тілінде-12620
  5. Орыс тілінде-5415
  6. Электрондық кітаптар-300
  7. Жаңа түскен кітаптар-500(2020-2021ж.)
  8. Бір жыл ішінде берілетін саны-7301 

Жарты жылдық есеп 2021-2022  скачать документ

 

 

Бағашарова Ж.Қ

 

 

 

Агибаева А.У

 

 

Талғар медициналық колледж кітапхаасында 16844 фонд бар. Оның ішінде қазақ тілінде 10172, орыс тілінде 645 ағылшын тілінде 220 кітап бар.

1.Емдеу ісінде 1500 кітап.

2.Фармацевт мамандық бойынша 300 кітап.

3.Мейргер ісі 1000 кітап.

4.Лабораториялық диагностика 100 кітап бар.

Мамандыққа байланысты оқулықтар каталогын әзірлеуОқу әдебиеті (атауы, басылып шыққан жылы, авторлары)
Емдеу ісі,(Акушерия,фельдшер)
 
1. Акушерия және гинекология ав. .  Раисова А.Т 2006ж.
2. Акушерлік таным ав.Бейсембаева Р.С. 1999 ж.
3. Акушерия және гинекология бойынша тәжірбиелік дағдылар ав.Нұржанова Х.Н.2016 ж.(қаз.орыс.)
4. Акушерия ав.Дзигуа М.В.2014ж. (қаз.орыс.) 
5. Акушерстово ав. Дуда В.И. 2011ж.(орыс)
6. Физиологическое  акушерство  (орыс)   ав.Дзигу М.В.2014ж.
7. Медицинская генетика для медсестер и фельдшеров ав. Тимолянова Е.К. 2007 ж.
Фармация,(фармацевт)1. Фармакология ав. Сұлтанов М.Ә. 2020ж. .
2. Фармация саласындағы менеджмент негіздері ав.Арыстанов Ж.М.  2018ж.
3. Фармацияның басқарылуы және экономикасы ав.Арыстанов Ж.М  2018 ж.
4. Фармакология ав.Аляутдина Р.Н. 2016 ж(орыс)5.Менеджмент и маркетинг в фармации ав.Арыстанов Ж.М. 2018ж.
5. Клиническая Фармакология ав.Кузнецова Н.В.  2014 ж.
6. Фармакология ав. Аляутдин Р.Н. 2014ж.
7. Фармацевтическая технология Гроссман В.А.2014ж .
8. Фармакология с общей рецептурой  Харкевич  Д. А. 2005 ж.
9. Латинский  язык и основы фармацевтической терминологии ав.Чернявский М.Н.1984ж.
10.Прикладная Фармаколэконмика ав. Петрова В.И  .2007ж. .
11.Фармацевтическая технология Погорелова В.И. 2002 ж.
12. Руководство к практическим занятиям по фармакогнозии Кузнецов М.А.1986ж.
13. Практическое руководства по. Фармакологии ав.Преферанский Н.Г.2004ж.
14. Фармакогнозия Сокольский  И.Н.  
15. Фармакологическое изучение природных   соединений   казахстана   ав.Рахимов К.Д. 1999ж.
16. Фармакогнозия ав.Муравьева Д .А. 2007ж.
17. Фармакология ав.Пичхадзе Г.М.2016ж.
18. Органическая химия ав. Зурабян С.Э. 2014ж.
19. Латын тілі ав. Мұратбекова Қ.С. 2007ж.
20. Основы латинского языка смедицинской терминологией ав.Панасенко Ю.Ф. 2015 ж.
21. Латинский язык и основы медицинской терминологии ав. Черняявский М.Н.2004 ж.
22. Латинский язык ав.  Кравчук М. И. 2015 ж. 
23. Латинский язык ав. Городкова Ю.И. 2017 ж.
Мейіргер ісі,(жалпы тәжірибедегі мейіргер)1. Сестринский уход в педиатрии ав.Тульчинская В.Д.2017ж.
2. Основы сестринского дела алгоритмы манипуляций ав. Широкова Н.В. 2016ж.
3. Сестринские  технологии   ав. Каныбеков А.2014ж.
4. Операциялық таңу және емшара медбикелерінің іс-әрекеттері ав.Қаныбеков А. 2014ж.
5..Медбикелердің іс-әрекеттері ав.Қаныбеков А. 2014ж
6. Пациенттерге арналған жалпы күтім ав.Байболина А.Т. 2008ж
7. Медбикелік дағдылар ав.Қаныбеков А.2016ж
8. Мейіргердің манипуляциялық әрекетінің алгоритмдері ав.Адилова Л.М .2015 ж. (қаз. орыс.)
9. Тері және венерология ауруларындағы мейіркеш ісі ав.Омарова М.А. 2007ж.
10. Хирургия аурулары және мейірбикенің ісі ав.Әбижанов Р.Ә.
11. Дәрігерге дейінгі шұғыл медициналық  көмек  ав.Красильнкова И. М. 2014 ж
12. Мамандадырылған медбикелік күтімді ұйымдастыру ав. Корятина  Н.Ю.  2015ж.
13. Ішкі аурулар 1-2 том  ав.Қалимұрзина Б.2007ж
14. Ішкі ағза ауруларының пропедевтикасы ав. Айтбембет Б.Н .2010ж.
15. Клиникалық пәндер пропедевтикасы ав.Нечаев В.М.
16.Терапиядағы медбикелік іс ав.Мұратбекова С.Қ. 2006ж
17. Медбикелік іс негіздері ав.Морозова Г.И. 2014ж.
18. Мейірбикелік іс негіздері пәніне практиклық басшылық ав.Мухина С.А. 2014ж
19. Мейірбикелік істің  теориялық негіздері ав. .Мухина С.А. 2014ж.
20. Жарақаттар мен аурулар кезінде көрсетілетін алғашқы жәрдем (қаз. Орыс) ав.Демичев С.В.2015ж.
21. Мейірбике ісінің негіздері ав . Мұратбекова С.Қ 2007 ж.
22. Осынова сестринского дела ав.Обуховец Т.П. 2019ж.
23. Общий уход за больными ав. И.Г. Фомина 2000ж.
24. Первая    медицинская     помощь     ав. Буянов В..М.2000ж.
25. Медицинская   сестра   ав.Гулова С.А. 2004ж.
26. Медицина для вас ав. Кузнецова  В. 1997ж.
27. Сестринское дело в кордиологий ав. Гавриков Н.А. 2003ж.
28. Основные медсестринские процедуры ав. Перфильевой Г.М. 2004ж.
29. Основы сестринского дела  практикум  ав. Обуховец Т.П. 2012ж.
30. Ішкі аурулар ав. Маколкин В.И. 2014ж.
31. Теоретические основы сестринского дела ав. Мухина С.А. 2014ж.
32. Сестринская  помощь детям ав. Тульчинская В.Д. 2015ж.
33. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дело» ав. Мухина С.А. 2014ж.
34. Терапиядағы мейіргер ісі «Кардиология» бөлімі ав. Сединкина Р. Г. 2015ж.
35. Сестринский уход в офтальмологий  ав. Рубан Э.Д. 2017ж.
36. Теория сестринского дело и медицина катастроф ав. Кузнецова Н.В. 2014ж.
37. Сестриское дело в неврологии ав. Котова С.В. 2014ж.
38. Сестринское дело в хирургии ав. Барыкина Н.В. 2013ж.
39. Медицинская карта ребенка  ав. Федоров А.В. 2015ж.
40. Практические навыки и умения медсестры педиатрического  профиля  ав.  Винникова  С П. 2002ж.
41. Практические навыки и умения медсестры инфекционного профиля ав. Белоусова А.К. 2003 ж. 
42. Практические навыки и умения медсестры хирургического профиля ав. Вязьмитина А.В. 2002 ж.
43. Прапедевтика клини.  дисциплин  ав. Смолева  Э. В. 2003 ж. Основы сестр. дела практикум  ав. Обуховец Т.П. 2004 ж.
44. Основы сестринского дела ав. Обуховец Т. П. 2005 ж.
45. Сестринское дело  в акушерстве и  гинекологии  ав.  Лысак  Л.  А. 2004 ж.
46. Сестринское дело в педиатрии  ав. Тульчинская В. 2005 ж.
47. Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии ав. Левшанков А.И. 2003 ж.
48. Сестринское дело в терапии  с курсом первичной  медицинской  помощи  ав. Смолева Э.В. 2005 ж.
49. Мейірбике ісінің  негіздері ав. Момынов  Е. Ә.2006 ж.
50. Сестринское в хирург. ав. Стецюк В. Г. 2003 ж 51. Медсестра  отделения интенсивной терапии ав. Кассиля В.Л. 2010 ж. 52. Сестринс. помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы у женщин и мужчин ав. Дзигуа М.В. 2014ж.   53. Сестринское дело  во  фтизиатрии ав.  Митрофанова  Н. А.2014 ж. 
54. Сестринское  дело  в   хирургии   ав.Стецюк В.Г. 2009 ж.
55. Сестринское дело в педиатрии ав. Качаровская Е.В. 2013 ж.
56. Сестринское дело в хирургии ав. Кузнецова В.М. 2000  ж.
57. Основы   сестринского   дела   ав.   Обуховец Т. П. 2003 ж.
58. Основы сестринского дела  ав. Вебер В. Р. 2001 ж.
59. Сестринское дело в терапии ав .Филиппова А. 2000 ж.
60. Патология  ав.  В.С.Пауков 2004 ж.
61. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі . 1-2 бөлім) ав. Струков А.И. 2004 ж.
62. Патологиялық анатомия   мен   патологиялық   физиология   ав. Пауков В.С. 2014 ж. (қаз. Орыс.)
63. Основы патологии ав. Митрофаненко В.П. 2016 ж.
64. Патологияның негіздері  ав. Митрофаненко В.П. 2015 ж. (Қаз. Орыс. )
65. Патологическая анатомия  атлас  ав. Пауков В.С. 2015ж.
66. Патологиялық анатомия (оқулық)1-2 том ав. Ахметов Ж. Б. 2018 ж.
67. Патологиялық анатомия ав. Айтқұлов М. Т. 2013ж.
68. Болезни костей у детей ав. Волков М. В. 1985ж.
69. Лекции по педиатрии ав.  Эрман М.В. 2001 ж.
70. Детские болезни ав. Бабанин С. 2016 ж.
71. Детские инфекции  ав. Мазанковой  Л.Н.  2016 ж.
72. Педиатрия ав. Ежова Н.В. 2003ж.
73. Детские болезни  (учебник) ав.  Запруднов А. М. 2013ж. 1-2 том
73. Детские болезни  Атлас –определитель по симптомам ав.Боева В.И. 2008 ж.
74. Пропедевтика  детских болезней ав. Баранова А.А. 1998 ж.
75. Педиатрия ав. Хабижанов Б. Х. 2005 ж.
76. Детские болезни  ав. Запруднов А. М. 2001 ж.
77. Балалар аурулары  ав.  Святкина К.А. 1993 ж.
78. Балаларға стационарлық көмек көрсету  (қаз. Орыс.) 2006 ж.
79. Педиатрия руководство по диагностика и лечению ав. Григорьев И. К. 2015 ж. 
80. Интергриованное ведение болезней детского возраста 2016 ж.
81. Детские болезни ав. Святкина К.А. 1988 ж.
82. Детская неврология ав. Майкл Э. Кохен  2010 ж.
83 . Болезни уха ,горла ,носа в детском возрасте ав.  Богомильского М.Р. 2015 ж.
84 . Детская гематология  ав. Румянцева А.Г. 2015 ж.
85. Справочник по педиатрии заболевания детей раннего возраста  ав. Капитан Т.В. 2017 ж.
86 . Педиатрия с детскими инфекциями ав. Запруднов А.М. 2014 ж.
87. Неотложная помощь детям ав. Молочный П. Ф. 2010 ж.
88 .Физиология  ав. Георгиевой  С.А. 2018 ж. 1-2 том
89. Внутренние болезни  ав. Жексенбаева Н.Ж. 2019ж.
90. Жұқпалы аурулары( оқу құралы) ав. Каранова Л.Т. 2019 ж. 
91. Ішкі аурулар пәнінен алгоритмдер ав. Жексенбаева Н.Ж. 2019ж.
92. Балалар жұқпалы аурулары (оқу құралы) ав. Ердесова Г. К. 2019ж.
93. Жұқпалы аурулар (оқу құралы) ав. Дүйсенова А.Қ. 2018 ж.
94. Жұқпалы  аурулар ав. Маемар Ұ. А. 2008ж.
95. Пропедевтика внутренних болезней ав.Мамасайдов А.Т. 2009 ж.
96. Внутренние болезни ав. Маколкин И.В.1998ж. 
97. Болезни уха,горла и носа ав. Пальчун В.Т. 2014 ж.
98. Внутренние болезни 333 тестовые задачи и комментарии к ним ав. Дворецкий Л. И. 2010ж.
99. Физиотерапия ав. Пономаренко Г.Н. 2015ж.
100. Балардың жұқпалы аурулары (мед.жоғаргы оқу орындарының студ. Арналған )ав. Құттықожанова Ғ.Ғ. 2003ж.
101. Основы поликлинической педиатрии ав. Джумагазиева А.А. 2015ж.
102. Адам анатомиясы ав. Кузенбаева Ә.О. 2019ж. 1-2 бөлім
103. Общая гигиена ав.Большаков А.М. 2002ж.
104. Коммунальная гигиена ав.Акулова К.И. 2001ж .
105. Гигиена и экология человека ав.Трушкина Л.Ю.2003ж.
106. Коммуналдық гигиена ав.Неменко Б.А. 2005ж .
107. Гигиена ав.Нурбеков А.Н.   2010ж  
108. Жалпы гигиена ав. Бектұрғанов Р.С .2015 ж .
109. Жалпы  гигиена  ав.   Торгаутов Б.К.   2017 ж.   
110. Гигиена     ав.Румянцева Г.И. 2002ж.
111. Эпидемиология ав.  Кипайкин  Л. А. 2002  ж. 
112 .Эпидемиология   ав.Әміреев С.Ә. 1-2 том  2000 ж. 
113. Эндокринология  ав. Дедов .И.И    2013  ж.
114. Эндокриндік жүйесі  ав. Досмағамбетова Р.С.  2014  ж.
115. Реаниматология және қарқынды емдеу ав. Тоғайбаев А.А. 2003 ж. 
116. Общая хирургия с  основами  ренимации   ав. Кочетова Р.П. 2008  ж. 
117. Хирургиядан тәжірибелік сабақтар жинағы  ав. Игісінов С.И. 2012 ж.
118. Ас  қорыту жүйесі ав. Досмағамбетова Р.С.  2014ж.
119. Тыныс алу  жүйесі  ав.Досмағамбетова Р.С. 2014 ж.
120. Жүйке   жүйесі  ав. Досмағамбетова  Р .С 2014ж.
121. Тірек-қимыл жүйесі  ав.Досмағамбетова Р.С. 2014 ж.
122. Жүрек-қан  тамырлар жүйесі ав.Досмағамбетова Р.С. 2014 ж.
123. Медицина әлеуметтану  ав.Решетников А.В. 2015 ж.
124. Апат Медицинасы ав.Левчук  И.П.2014 ж.
125. Дезинфекция ав.Осипова В.Л.2015 ж.
126. Өзін –өзі тану колледж студенттеріне арналған (оқу құрал  10 -11кл.) ав. Назарваева С.А.  2010 ж.
127. Алгебра  және  Анализ бастамалары (қаз.Орыс.10-11кл.) ав. Әбілқасымова А.Е.2010 ж.
128. Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық қорғау ав. Қуандықова Д.Р. 2012 ж. 
129. Компьютерлік желілер ав. Ахметова О.С. 2012 ж.
130. Информатика (кәсіптік білім) ав. Қуандықова Д.Р. 2012 ж.
131. Инфарматика ав. Омельченко В.П. 2016 ж.
132. Общая  и неорганическая  химия ав. Бабаков А.В. 2014 ж.
133.  Химия  ав. Нұрахметов Н.Н. 2010 ж.(10 кл. Қаз. Орыс.)
134. Химия ав. Барабанова Т.И. 2015 ж.
135. Общая химия ав.Хомченко И.Г. 2002 ж.
136. Физическая и коллоидная химия ав. Равич-Щербо М.И. 2001 ж.
137. Коллоидная химия ав. Зимон А.Д. 2001 ж.
138 .Практикум по физической и  коллоидной  химии  ав. Рубина Х.М. 2001ж.
139. Практикум по неорганической химии ав.Морозова А.В. 2001 ж.
140. Органическая химия ав.Тюкавкиной А.Н. 1989 ж.
141. Биологическая химия ав.Николаев А.Я. 2004 ж.
142. Физика ав. Федорова Н.В. 2013 ж.
143. Физика  Ав.  Кронгарт Б. 2010 ж.(10кл.)
144. Английский язык (для мед.Колледжей) ав. Козырева Л.Г. 2005 ж.
145. Английский язык (вводный курс) ав.Марковина И.Ю. 2016 ж.
146. Адам анатомиясы ав. Косманбетов Т.С. 2013 ж.
147. Адам анатомиясы (1-2 том)  ав.Алшынбай Рақышев 2004 ж.
148. Адам анатомиясы ав.Күзенбаева Ә. 2016 ж.
149. Адам физологиясы ав. Сәтбаева Х.Қ. 2012 ж.
150. Болезни уха, горла,носа ав.Пальчун В.Т. 2000ж.
151. Құлақ тамақ және мұрын аурулары  ав.Тайбағаров С.Е. 1994 ж.
152. Болезни уха,горла и носа ав. Пальчун В.Т. 1982 ж.
153. Хирургиядағы мейірбике ісінің тәжірибелік нұсқауы (1-2 бөлім) ав.Әбдірахманов Е. 2007ж.
154. Хирургия ав. Әбдірахманов Е.1999 ж.
155. Жалпы хирургия ав.Қасенов Т.1992ж.
Лабароториялық диагностика,(медицинадағы лобарант)1. Гигеналық зерттеудің негіздері пәнінен практикум ав. Сералиева М.Ш.  2021 ж.
2. Гигиена және санитария-гигиеналық зерттеу текникасы ав. Сералиева М.Ш. 2020 ж.
3. Гигиеналық зерттеудің негіздері ав. 2020 ж.
4. Микробиология және вирусология ав. Нұржанова А.У.2017 ж.
5. Микробиология және вирусология( жеке,жалпы бөлім) ав.Арықпаева Ү.Т. 2012 ж.
6. Молекулалық  генетика  негіздері ав. Бегімқұл Б.2009 ж.
7. Молекулалық  биологияның  негіздері ав. Қуандықов Е..Ө. 2018 ж.
8 .Медицинска микробиологияав ав. Алешукина А.В.   2003 ж.
9. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология ав. Борисов Л.Б. 2016 ж.
10. Зертханалық жұмыстар техникасы ав. Сералиева М. Ш. 2014 ж.
11. Қан түзуші жүйесі ав. Досмағамбетова Р.С. 2014 ж.
12. Зәр шығару жүйесі ав. Досмағамбетова Р.С. 2014 ж.